Mẫu thiết kế nhà dự án RichHome và RichHome 2 chi phí xây dựng từ 200 triệu đồng.

Mẫu thiết kế nhà dự án RichHome và RichHome 2 chi phí xây dựng từ 200 triệu đồng.

Mẫu nhà 01 dự án RichHome, RichHome 2:

 

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 01 - Mặt bằng tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 01 - Phối cảnh phòng khách.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 01 - Phối cảnh phòng ngủ 1.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 01 - Phối cảnh phòng ngủ 2.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 01 - Phối cảnh phòng bếp.

Mẫu nhà 02 dự án RichHome, RichHome 2:

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Phối cảnh tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Phối cảnh mặt bằng tầng lửng.

.RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Phối cảnh phòng khách 1.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Góc nhìn khác từ phòng khách.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Góc nhìn từ phòng khách.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Phối cảnh phòng ngủ 1 tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Phối cảnh phòng ngủ 2.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 02 - Phối cảnh khu vực nhà bếp.

Mẫu nhà 03 và mẫu nhà 04 dự án RichHome, RichHome 2:

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 03 và mẫu nhà 04 - Phối cảnh tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 03 và mẫu nhà 04 - Phối cảnh tầng lửng.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 03 và mẫu nhà 04 - Phối cảnh phòng khách.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 03 và mẫu nhà 04 - Phối cảnh phòng ngủ tầng lửng.

Mẫu nhà 05 dự án RichHome, RichHome 2:

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 05 - Phối cảnh tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 05 - Phối cảnh tầng lửng.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 05 - Phối cảnh phòng khách.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 05 - Phối cảnh phòng ngủ tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 05 - Phối cảnh phòng ăn và khu vực nhà bếp.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 05 - Phối cảnh ngủ tầng lửng.

Mẫu nhà 06 dự án RichHome, RichHome 2:

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 06 - Phối cảnh tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 06 - Phối cảnh tầng lửng.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 06 - Phối cảnh phòng khách.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 06 - Phối cảnh phòng ăn và khu vực nhà bếp.

Mẫu nhà 07 dự án RichHome, RichHome 2:

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 07 - Phối cảnh tầng trệt .

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 07 - Phối cảnh phòng khách và phòng ngủ.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 07 - Phối cảnh phòng ngủ tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 07 - Phối cảnh phòng ăn và khu vực nhà bếp.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 07 - Phối cảnh phòng ăn và nhà bếp.

Mẫu nhà 08 dự án RichHome, RichHome 2:

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 08 - Phối cảnh tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 08 - Phối cảnh tầng lửng.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 08 - Phối cảnh phòng khách.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 08 - Phối cảnh phòng ngủ tầng trệt.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 08 - Phối cảnh phòng ăn và nhà bếp.

RichHome, RichHome 2 - Mẫu nhà 08 - Phối cảnh phòng ăn và khu vực nhà bếp.

Theo Địa Ốc Phan Quang.

Đối tác